[smartslider3 slider=3]

Vervoedersaansprakelijkheids­verzekering

Met een vervoedersaansprakelijkheid-verzekering verzekert u aansprakelijkheid voor schade aan goederen die u vervoert. Bijvoorbeeld als de lading wordt gestolen of beschadigt tijdens laden en lossen of bij een ongeval waarbij de bestuurder aansprakelijk wordt geacht.

Volgens de vervoerswet is de vervoerder aansprakelijk voor de goederen op basis van een bedrag per kilogram, e.e.a. is afhankelijk onder welke vervoerscondities ( AVC/CMR) de vracht word vervoert. Bepalend is wat u met uw opdrachtgever overeengekomen bent in de vervoersovereenkomst.

Contact opnemen Bel direct: 030 – 272 20 29

Transportverzekeringen

De dichtheid van het verkeer en de omvang van de handel nemen jaarlijks toe. Ondanks het feit dat het vervoer met de grootst mogelijke zorg wordt omgeven, is er altijd kans op schade.

Die kans wordt groter naarmate de goederen langer uit het gezichtsveld van de eigenaar zijn. Denkt u maar eens aan ongevallen zoals een aanrijding, omslaan, brand en ook aan zwaar weer op zee, aanvaring of diefstal.

Veel bedrijven laten het transport door een professionele vervoerder verzorgen. Desondanks ontstaat er in de praktijk vaak discussie over de vraag voor wiens rekening een voorgevallen schade komt: de vervoerder, de afnemer of de leverancier.

Er zijn veel situaties waarin de vervoerder geen blaam treft en dus niet aansprakelijk is. En als hij dan toch aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt.

Bekijk hier de speciale pagina over onze transportverzekering

Wat is verzekerd bij een transportverzekering

Brand, beschadiging, vrachtwagens die kantelen, maar ook diefstal of breuk, allemaal gevaren die een bedreiging vormen voor de goederen die u moet leveren…

Met uw afnemer heeft u de afspraak gemaakt dat u aansprakelijk blijft voor de goederen die u laat vervoeren.

Indien uw service ook de veilige levering van de goederen inhoudt, dan wil u zeker niets aan het toeval overlaten: u draagt zorg voor een goederentransportverzekering!

Afhankelijk van de behoefte van degene die belang heeft bij de lading, zijn er verschillende dekkingsmogelijkheden en contractvormen.

Dekkingsmogelijkheden

 1. All-risk dekking (G13)

  Met een all-risk dekking verzekert u alle risico’s. De maatschappij vergoedt verlies van en materiele schade aan de verzekerde zaken onverschillig door welke oorzaak ontstaan, inclusief bijdragen in averij grosse, zonodig boven het verzekerde bedrag. Met uitzondering van eigen gebrek en/of eigen bederf en oorlogs- en stakersrisico, tenzij uitdrukkelijk meeverzekerd.

 2. Evenementendekking (G14)

  Een evenementendekking kent alleen vergoedingen voor de gebeurtenis die op de polis vermeld staat, bijvoorbeeld het zinken van het schip, vallen tijdens lossen en laden, brand of te water raken.

 3. Molestclausule (M3)

  Deze dekkingclausule betreft schade veroorzaakt door oorlog (met wat daar meer onder wordt verstaan) en staking (met wat daar verder onder wordt verstaan).

Voor wie bedoeld

De goederentransportverzekering is bestemd voor een ieder die goederen door derden laat vervoeren.

Verzekerde som

In de voorwaarden is vaak vastgelegd dat de polis is opgemaakt overeenkomstig een partijentaxatie.

De hoogte van de verzekerde som wordt vaak bepaald door het factuurbedrag van de goederen te verhogen met de kosten van onder meer transport en verzekering en de verwachte winst.

Tot slot

Goederentransportverzekeringen zijn er in allerlei soorten en maten. Laat u deskundig adviseren door Truckpolis!


Eigen vervoer verzekering

Wat is onze economie zonder transport? Uiteindelijk moeten alle goederen en producten worden vervoerd naar de consument, de winkel, de fabrikant, de tussenhandel.

Uw bedrijf floreert en de bestellingen vliegen de deur uit. Bloemen, witgoed, machines, meubilair, fietsen en ga zo maar door. Uw bedrijf heeft servicemonteurs in dienst die bij uw afnemers of opdrachtgevers aan de slag gaan. Gereedschappen, machine- of computeronderdelen en andere goederen hebben zij bij zich in hun eigen (bestel)auto.

Met de risico’s van vermissing, beschadiging, diefstal en ander onheil tijdens het transport en het verblijf in de (bestel)auto, dient u rekening te houden. In veel gevallen in een goede verzekering noodzakelijk.

Wat is verzekerd bij een “eigen vervoer verzekering”

U vervoert uw producten zélf maar vaak is dat niet de belangrijkste activiteit van uw bedrijf: u produceert en verkoopt producten en diensten. En daarom wordt een goede verzekering hierbij nogal eens over het hoofd gezien. Ten onrechte.

Als u regelmatig bestellingen bezorgt, of als u met servicematerialen en duur gereedschap klanten bezoekt, loopt u het risico op diefstal, vermissing, beschadiging en ander onheil.

Deze verzekering dekt deze risico’s tijdens transport met eigen vervoermiddelen. Het gaat hierbij dus om vervoer en het verblijf in de auto. De polis geeft een 24-uursdekking in het vervoermiddel.

Voor het diefstalrisico is een goedgekeurde diefstalbeveiliging, tegen zowel het stelen van de gehele auto als het stelen van de lading uit de auto, een vereiste. Als deze beveiliging niet is aangebracht, draagt u een eigen risico en betaalt u een verhoogde premie.

Sommige maatschappijen stellen daarnaast als eis dat s’nachts de auto wordt gestald in een afgesloten ruimte.

Tegen welke risico’s

1. De Beperkte Dekking: uw goederen zijn verzekerd tegen:

 • een ongeval
 • brand
 • ontploffing
 • vallen tijdens laden en lossen
 • schade ontstaan bij vervoer van uw auto over water (bijvoorbeeld brand/aanvaring veerboot)

2. De Uitgebreide dekking: uw goederen zijn verzekerd tegen:

 • verlies en schade aan goederen, onverschillig de oorzaak van de schade
 • Doorlopend verzekerd

Eenmaal afgesloten, loopt de Eigenvervoerverzekering door. Elk transport apart verzekeren is niet langer nodig: één keer actie nemen is genoeg.U bent dan het hele jaar compleet verzekerd.

Voor wie bedoeld

Deze verzekering is bedoeld voor bedrijven die met eigen vervoersmiddelen de eigen goederen en/of goederen van derden vervoeren.

Premiefactoren

Bij de eigen vervoerverzekering bedraagt de premie veelal een percentage van de omzet, met een bepaald minimumbedrag.

Tot slot

Goederentransportverzekeringen zijn er in allerlei soorten en maten. Laat u deskundig adviseren door Truckpolis!


Losse post verzekering

Als u onregelmatig goederen vervoert, of als u een specifiek transport uitvoert, kunt u een polis in de vorm van een “losse post” laten maken. Het betreft hier de verzekering per transport afzonderlijk.

Veelal worden losse post verzekeringen gesloten in het geval van eenmalige transporten door bedrijven die doorgaans geen behoefte hebben aan een doorlopende transportverzekering en incidenteel transporteren. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijfsverhuizing of het transport van een nieuwe machine.

Bedenk dat een transportverzekering niet slechts een vervelende kostenpost betreft maar dat deze verzekering van groot (financieel) belang kan zijn en u veel werk uit handen kan nemen indien zich een schade voordoet.

Laat u zich deskundig informeren door Truckpolis! Hebt u vragen? Neemt u gerust contact met ons op voor méér informatie!

Contractpolis – Pauchalpolis – Declaratiepolis

Goederen die u zeer regelmatig vervoert binnen een bepaald gebied kunt u het makkelijkst verzekeren op een contractpolis. U betaalt dan vooraf een voorlopige premie. Aan het einde van het jaar vindt een verrekening plaats. De premie wordt bepaald op basis van de vervoersomzet.

Verzekeringsvormen:

de doorlopende omzetpolis voor vervoer over de weg (pauschalpolis)

of doorlopende omzetpolis voor vervoer over zee, waarbij elke zending moet worden gedeclareerd (de declaratiepolis)

Pauchalpolis

Bij de pauschalpolis hoeven de diverse zendingen niet apart gedeclareerd te worden. Alle zendingen zijn zonder meer tot het overeengekomen maximum per vervoermiddel, binnen het overeengekomen gebied en binnen de verzekeringstermijn van de polis gedekt.

Afzonderlijke premieberekening heeft niet plaats, doch de premie wordt “pauschal”, d.w.z. met een som ineens, vooraf berekend op de geschatte vervoersomzet en achteraf (aan het eind van ieder jaar) verrekend.

Zo’n pauschalpolis is bijzonder geschikt voor alle fob-zendingen, hetzij per boot of aan de grens aan te leveren exportgoederen.

Declaratiepolis

Een open contract waarbij de verzekeraar zich verplicht om alle zendingen te dekken tot een bepaald maximumbedrag per vervoermiddel, binnen een bepaald gebied en tegen vooraf overeengekomen premies. De premie wordt achteraf berekend.

Wij adviseren u graag over een verzekering die het beste bij uw onderneming past.

Contact opnemen Bel direct: 030 - 272 20 29

Geïntresseerd in onze services?

Vraag direct een offerte aan. Wij komen er dan zo snel mogelijk bij u op terug!